Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Získejte finance na vlastní pořízení elektrárny nebo pokrytí nákladů na inženýrskou činnost ve výstavbě. Využít ji ale můžete i na pokrytí vedlejších rozpočtových nákladů a zařízení včetně řídícího HW a SW.