Nové výzvy: APLIKACE – INOVACE – POTENCIÁL

V těchto dnech došlo k vyhlášení výzev zaměřených na výzkum a vývoj. Tyto a mnoho dalších budeme prezentovat na dotačním workshopu POSLEDNÍ VELKÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI, který se bude konat 12. 7. 2018.

Program Aplikace

 • výzva cílí na podnikatelské subjekty a výzkumné organizace, které mají v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj;
 • míra dotace představuje maximálně 70 % s ohledem na poměr projektových aktivit;
 • celkem lze získat dotaci 1 – 40 mil. Kč
 • mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na vybavení a přístroje v podobě odpisů, náklady na smluvní výzkum, náklady na licence nebo náklady na poradenské služby;
 • pro žadatele je vyčleněna alokace 1,6 mld. Kč – příjem žádostí bude probíhat od 28. 8. do 17. 12. 2018.

Program Inovace

 • výzva je určena pro podniky s inovativními nápady, kterými jsou uváděny do výroby a následně na trh inovované produkty, technologie nebo služby;
 • žadatel musí vycházet z výsledků vlastního výzkumu a vývoje;
 • míra dotace dosahuje až 45/35/25 % dle velikosti žadatele;
 • celkem lze získat dotaci 1 – 40 mil. Kč;
 • mezi podporované aktivity se řadí:
  • produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků;
  • procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb;
  • organizační inovace – zavádění nových informačních systémů zaměřených na propojení VaV aktivit, inovací a výroby;
  • marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu;
 • mezi způsobilé výdaje lze zařadit projektovou dokumentaci, stavby, technologie, SW a data nebo certifikace produktů;
 • pro žadatele je vyčleněna alokace 2,7 mld. Kč – příjem žádostí bude probíhat od 26. 9. do 27. 11. 2018.

Program Potenciál

 • výzva je určena podnikům, které hodlají založit nebo rozvíjet centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací;
 • míra dotace až 50 % bez ohledu na velikost žadatele;
 • celkem lze získat dotaci 2 – 30 mil. Kč;
 • mezi způsobilé výdaje se řadí pořízení pozemků, budov, strojů a zařízení a jiného vybavení nezbytného k zajištění aktivit centra;
 • pro žadatele je vyčleněna alokace 1,3 mld. Kč – příjem žádostí bude probíhat od 1. 10. 2018 do 15. 1. 2019.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás