Nové dotace již od září! Na co se můžete těšit?

Od 1. 9. 2022 bude spuštěn příjem žádostí v rámci několika nových dotačních titulů, které přináší firmám a podnikům zajímavé možnosti, jak ovlivnit svou činnost v následujících letech. O co se vlastně jedná? Níže uvádíme příklady těch nejzajímavějších možností.


Úspory energie:
Snížení energetické náročnosti podnikání díky aktivitám typu zateplení nemovitosti, výměny oken, výměny zdroje vytápění, obměny strojního vybavení apod.

Inovace:
Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátního know-how.

Aplikace:
Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví:
Získejte dotaci na zajištění ochrany práva průmyslového vlastnictví díky patentům, registraci užitných nebo průmyslových vzorů a samozřejmě ochranných známek.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny:
Snižte spotřebu primárních energetických zdrojů díky obnovitelným zdrojům energie ve formě větrných elektráren.

Co pro vás uděláme?

  • S vlastním projektovým manažerem zkonzultujete výzvu.
  • Projdeme si jednotlivé aktivity, harmonogram, rozpočet a finanční plán.
  • Zpracujeme vám projektový management od podání žádosti až po udržitelnost projektu.
  • Poskytneme vám odborné poradenské a konzultační služby pro váš záměr.
  • Zajistíme vám administrativu spojenou s projektem.

V případě dotazů kontaktujte našeho kolegu Pavla Dombka na telefonním čísle: +420 734 447 265 nebo e-mailu: dombek@cct.cz.