Nemovitosti v cestovním ruchu se blíží

V následujících měsících bude vyhlášena Operačním programem Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, výzva, která se bude vztahovat na výstavbu nebo rekonstrukci budov v oblasti cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • od 16. 9. 2019 do 15.6. 2020

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, výstavba či odstranění stavby inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy a technická zařízení budov
 • Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu.

Žadatel a míra podpory:

 • Povinná historie žadatele delší než 2 roky
 • Mikropodnik (0-9 zaměstnanců) – maximálně 45 % podpory
 • Malý podnik (10-49 zaměstnanců) – maximálně 45 % podpory
 • Střední podnik (50-249 zaměstnanců) – maximálně 35 % podpory
 • Výše dotace u všech žadatelů bude min. 1.000.000 Kč a max. 30.000.000 Kč

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celkovou administraci projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení
 • Podpora a zajištění obsahové části žádosti
 • Konzultace s příslušnými úřady

Podívejte se na výhody členství v našem podnikatelském klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, dombek@cct.cz, +420 734 447 265

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás