Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – AKTUALIZACE

Shrnutí informací:

 • Příjem žádostí od 22. 3. do 30. 11. 2022
 • Alokace výzvy je 4 mld. Kč.
 • Nejzazší datum ukončení projektu je 30. 11. 2023.
 • Podporována bude instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s maximálním instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.
 • Nelze řešit instalaci umístěnou na zemi, instalaci na RD, BD, na zemi a subjekty, které jsou ve 100% vlastnictví veřejnými subjekty.
 • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

Způsobilé výdaje:

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují: fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) – DPS a DSPS.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě.

Míra podpory:

 • 35 % (z měrných způsobilých výdajů) pro fotovoltaické systémy.
 • 50 % (z měrných způsobilých výdajů) pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy.
 • 45 % (z měrných způsobilých výdajů) pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.

Modelové příklady výpočtu výše dotace:

 • FVE o výkonu 20 kWp bez bateriového systému – dotace 195 tis. Kč.
 • FVE o výkonu 50 kWp včetně 50 kWh bat. uložiště – dotace 1 077 tis. Kč.
 • FVE o výkonu 100 kWp bez bateriového systému – 805 tis. Kč.

Služby Czech Cool Trade:

 • Komplexní poradenství v zajištění celého projektu od přípravy žádosti, přes její podání s přílohami a realizaci, až po úspěšné vyúčtování, ukončení a udržitelnost projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás