Možnost financování pořízení nemovitosti, její rekonstrukce a mnoho dalšího

Českomoravská a rozvojová záruční banka od května nově nabízí malým a středním podnikům v rámci programu Expanze možnost financování pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukci!

Program Expanze nabízí bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 – 45 mil. Kč. Zvýhodněné úvěry mají až sedmiletou splatnost, navíc žadatelé pocházející ze zvýhodněných regionů můžou čerpat příspěvek na pokrytí úroků partnera ČMRZB, u kterého si musí zřídit komerční úvěr k financování minimálně 20 % způsobilých výdajů.

Na co lze tedy čerpat zvýhodněný úvěr?

  • pořízení nových strojů a zařízení
  • pořízení a rekonstrukci staveb
  • pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěných
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Zaujala Vás tato možnost spolufinancování Vašich podnikatelských záměrů? Pak se na nás neváhejte obrátit! Více informací Vám poskytne Bc. MIroslav Przeczek na telefonu +420 734 150 330 nebo emailu przeczek@cct.cz

Podívejte se i na další dotace pro podnikatele.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás