MBA STUDIUM

Od poloviny února/března 2022 zahajujeme další ročník MBA studia v Ostravě s European Institute of Business Studies!

Studium probíhá prezenčně, avšak po domluvě je možná i výuka online či kombinace obou těchto možností dle vašich preferencí. Studium probíhá v Ostravě.

Studium můžete věnovat svému vlastnímu projektu k růstu vaší společnosti a získat tak cenné rady a zkušenosti ostatních spolužáků a přednášejících/mentorů k dosažení vámi požadovaného výsledku.

Výhody MBA studia:

 • Konzultace podnikatelské problematiky s kolegy z řad majitelů firem a vrcholového managementu.
 • Nová energie do podnikání a manažerské práce.
 • Celosvětově uznávaný a prestižní titul MBA.
 • Know-how od lektorů a odborníků z praxe.
 • Páteční výuka v Ostravě – Svinově – VOLNÉ VÍKENDY!
 • Prezenční, online i hybridní forma výuky dle vašich časových preferencí.
 • Setkání cca 1x za měsíc vyjma letních prázdnin.
 • Online rozhraní pro studenty.
 • Vhodné pro podnikatele, majitele firem i manažery.
 • Ideální také jako benefit pro vaše klíčové zaměstnance.
 • Cenové zvýhodnění pro členy CCT klubu ve výši 5.000 Kč na studenta oproti běžné ceně.
 • Poslední rok studia za současných cenových podmínek – běh 2023 bude dražší.
 • Realizace výstupu k vlastnímu projektu.
 • Možnost měsíčních splátek studia.
 • Individuální přístup.
 • Malá studijní skupina složená ze zástupců firemní komunity CCT.
 • Studium lze realizovat také individuálně přímo pro váš tým a na vašem pracovišti!

 

Máte o studium MBA zájem? Další běhy budou o 40.000 Kč dražší, využijte tedy možnost studia za současných podmínek!

V případě zájmu o konzultaci nebo referenci kontaktujte Mgr. Martina Kovalského, MBA na telefonním čísle: +420 605 776 722 nebo e-mailu: kovalsky@cct.cz