Kreativní Brno

Účelem dotačního programu Kreativní Brno je poskytnout neinvestiční dotaci na podporu projektů z oblasti podnikání a edukace v kreativně-kulturních odvětvích.