Komunitní dům seniorů – nejvyšší čas zahájit přípravy

Ke konci tohoto roku Ministerstvo pro místní rozvoj zahájí další kolo příjmů dotačních žádostí na oblíbený dotační titul Komunitní dům seniorů.
Pokud máte v plánu dotaci využít, je nejvyšší čas začít připravovat své projektové dokumentace.

Specifika a omezení

 • V Komunitním domě seniorů musí vzniknout min. 10 bytů, max. 25.
 • Byty jsou určeny pro osoby starší 60 let.
 • Podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 metrů čtverečních.
 • Komunitní dům seniorů musí splňovat technické parametry bezbariérovosti.
 • Nájemné za metr čtvereční pronajímatelné plochy nesmí být vyšší než 57,20 Kč.
 • V Komunitním domě musí vzniknout sdílený prostor o min. ploše 40 metrů čtverečních.
 • Doba udržitelnosti je 20 let.
 • Při podání projektu musí být na akci již vydáno pravomocné stavební povolení.
 • Žadatel musí být výlučným vlastníkem nemovitosti.

Co pro vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Kdo může dotaci čerpat?

 • Právnické osoby, obce.

Na jakou aktivitu můžete dotaci získat?

 • Novostavba.
 • Rekonstrukce stávající nemovitosti.
 • Nástavba nebo přístavba nemovitosti.

Jaká je výše dotace?

Dotaci je možné získat až do výše 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku.

Harmonogram

Žádosti o dotaci budou opět příjímány na podzim 2020, zpravidla od října.

Využijte tuto jedinečnou příležitost a přispějte tak k plnění jednoho ze společensky prospěšných cílů – k podpoře bydlení.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczka, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás