K podnikání jako k životu, kdy i cesta může být cíl

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade. Tentokrát s Davidem Kubáněm, jednatelem společnosti 4WARD.

 

Od projektového managementu, přes rizika podnikání s pohonnými hmotami až po přání být součástí inspirující komunity podnikatelů. Ale také o palčivých problémech aktuálních projektů a velkém potenciálu Ostravy.

Davide, proč 4WARD?
Protože věci posouváme vpřed. Nejen, že to byla první myšlenka při hledání názvu, ale obecně projektové řízení ze své podstaty směřuje kupředu. A paliva, kolem kterých se realizujeme, jsou také v obecném pohledu hybnou silou. Chceme věci posouvat rychleji, efektivněji a účelněji. 

Jak jste se dostal k projektovému řízení?
Vše začíná po studiích na ostravském magistrátu, kde jsem působil jako projektový manažer. Měl jsem tehdy opravdu štěstí, že jsem na začátku své profesní kariéry kolem sebe měl opravdu skvělé nejen kolegy, ale i nadřízené. Kdy zejména Vaškovi Paličkovi a Jirkovi Hudcovi patří můj velký dík. Na samém počátku mě tito dva nejvíce utvářeli. Hned na úvod jsem dostal příležitost se podílet na rekonstrukci Svinovských mostů a pak řídit celé oddělení strategických projektů města, což byla opravdu velká škola. Nicméně po dovršení pětiletky jsem po veřejném sektoru chtěl čerpat zkušenosti i v tom soukromém, a to hned podnikatelském. Takže jsem založil vlastní společnost.

Dnes ve 4WARD zvládneme vše od povolení a zprocesování projektů, přes technické dozory, BOZP na stavbě až po projektové řízení. To vše zajišťujeme pro klienty převážně u zakázek s investičními náklady do 100 milionů Kč. Zatím. Do realizace se však nepouštíme ani pouštět nebudeme. To necháme zkušeným hráčům na již tak přesyceném trhu. Umíme pro klienty udělat i marketingovou propagaci snímkování dronem, ale to je spíše takový koníček.

Představení 4WARD by nebylo kompletní bez jednoho z pilířů vašich služeb, pohonných hmot.
Ano, PHM jsou aktuální i blízkou budoucností 4WARDu. Společnost se aktuálně velmi rychle rozvíjí v oblasti přepravy paliv. Operujeme více než desítkou moderních autocisteren, a to rozhodně není konečné číslo. Trh s palivy je však dlouhodobě velmi nestabilní a náchylný k manipulacím, zejména v rovině cen, což vidíme denně na totemech čerpacích stanic.

Náchylný k manipulacím?
To asi ale platí k trhům obecně. Existují dnes lidé, kteří jsou schopni i jedním tweetem poslat trh nahoru, nebo dolů. Pouhými výroky ovlivňují nejen své, ale i vaše peníze. Je to nebezpečný trend, protože nejen sociální média dávají jedincům do rukou obrovskou moc. Je to jistá destabilizace systému. Manipulace je asi velmi silné slovo, ale je to k úvaze a diskusi.

Jaký je tedy další vývoj vaší společnosti?
Před půl rokem by nás nenapadlo, že budeme provozovat logistickou společnost přepravující paliva. Našim cílem od vzniku 4WARDu je vybudovat životaschopnou firmu bez ohledu na to, jestli meziročně porosteme o 5 procent, 15 procent nebo vůbec. 

Obecně jsou lidé růstem až posedlí. Strávil jsem dva roky v jedné polostátní společnosti, kde bylo téma růstu na denním pořádku. I když se nedařilo, vždy se na další rok stanovili větší cíle. K čemu to vedlo? K růstu nikoliv. Proto nejsem fanouškem fetiše zvaného růst. 

4WARD roste zdravě, což znamená v prvé řadě vybudovat silné zázemí pro horší časy, a ty bezpochyby vždy přijdou, a hlavně se postarat o lidi, kteří jsou součástí našeho příběhu. Pro mě osobně je důležité vytvářet hodnoty, nikoliv hromadit statky. A jednou z hodnot, kterou obdivuji, je schopnost dávat lidem práci. 

Nedávno jste oslavili sedm let. Máte přece jen nějaké cíle do 10. výročí?
Cíle jsou, byly a budou. Ale nejsou to žádné fixní mety. Vzhledem k vývoji posledních měsíců je asi můžeme nyní i poupravit. Ale kdybychom si k 10. narozeninám nadělili spuštění nějakého vlastního menšího developerského projektu, bylo by to skvělé. Ale pokud bude stále jen v plánech, neúspěch to rozhodně nebude.

Může se i stát, že 4WARD se rozdělí na dvě společnosti, a to z důvodu, že aktuálně rozvíjená logistika je skutečně náročná a k původní stavařině má daleko. Asi bychom nechtěli působit jako firma, která dělá úplně všechno, a tak vzniku obchodní skupiny se nebráníme. To už je ale opravdu hodně abstraktní.

Nicméně s hlavním plánem se budu opakovat. Chceme zdravě fungovat a být součástí sítě, kde se můžeme spolehnout na partnery stejně jako se ostatní mohou spolehnout na nás.

Je firemní komunita CCT takovou sítí?
Ano. Očekávání, se kterými jsem do spolupráce s CCT šel, se naplnila. 

Klub sdružuje nejen úspěšné, ale i inspirativní lidi a představuje výborný nástroj pro získávání kontaktů a vytváření vazeb. CCT je něco jako lokální, sofistikovaný LinkedIn. Bez povrchnosti a možnosti, že si mě do sítě přidá někdo s tisícovkami nesmyslných kontaktů. Každé propojení skrze CCT může mít smysl.

Chceme, aby i 4WARD byl pro ostatní členy zejména dobrým partnerem a třeba i inspirací. Nejen pro ty ostravské ale prostřednictvím CCT třeba i z jiných koutů republiky.

Když zmiňujete Ostravu, jaký je váš pohled na lokální developerské projekty?
Ostrava má vždy, stejně jako ve své historii, co nabídnout. Nicméně v poslední době jsme byli svědky několika projektů, které nebyly zrovna úspěšné. Vzhledem k blížící se recesi to s dalšími projekty bude o to složitější.

To však neznamená, že bychom je neměli podporovat. Naopak. Kanceláře, byty, služby, téměř jakýkoliv developerský projekt Ostravu potenciálně posouvá kupředu a představuje spoustu příležitostí. Investory a jejich projekty podporujme. Hlavně, aby se dokončily a žily, protože všichni v Ostravě známe třeba skelet na ulici 28. října, který desítky let hyzdil okolí. Dnes už to naštěstí tak není.

Je nějaký projekt, kterému fandíte?
Například „mrakodrap“ u Karoliny je velmi zajímavý a pokud se povede, bude to „atrakce“. Smekám před investorskými ambicemi. Rozhodně i výškový dům na Ostrčilově ulici s projektem paní architektky Jiřičné by si Ostrava zasloužila. Nicméně mějme pro záměry mantinely, aby se vše povedlo a něco to přineslo, jinak Ostrava obrazně řečeno umře. Mladí lidé stále odcházejí a Ostrava mezitím čelí obrovské výzvě, jak přilákat lidi z větších konkurenčních měst ČR, zatím.

Lidé stále odcházejí?
Za posledních několik let odešlo z Ostravy 15 až 20 tisíc lidí. Ta čísla jsou alarmující, ale horší je samotný trend, který nezpomaluje. Cílem nové politické garnitury musí být tento trend zpomalit, až zastavit. Otočit jej by byl obrovský úspěch. Bohužel zatím si neumím představit, že by se do Ostravy stěhovali lidé z Prahy, Brna nebo i Olomouce, která je aktuálně velmi atraktivním městem.

Úbytek lidí se projevuje také v průmyslu. Třeba místní průmyslové parky, i ten Mošnovský, mají dlouhodobě problém s nedostatkem lidí.

Jaký máte k průmyslovým zónám vztah?
Moderní průmyslové zóny historicky vznikaly z velké míry jako montovny bez větší přidané hodnoty. Chápu, zvedáte příležitosti, jaké trh nabízí. To je ale dnes potenciální problém celého regionu. Tito lidé mohou být lehce nahraditelní roboty nebo přesměrováním výroby do jiných, na lidskou práci levnějších zemí. Absence průmyslu s vysokou mírou přidané hodnoty je rizikem nejen pro Ostravu ale i celé Česko.

Na druhou stranu se extrémně rozvíjí logistika. I díky naší výhodné poloze ve středu Evropy z toho můžeme těžit, ale nesmíme být jen tranzitní zemí, o čemž hodně svědčí stav na naší páteřní dálnici. Nicméně i logistické areály čím dál více spoléhají na automatizaci.

Co tedy může Ostrava nabídnout?
Za prvé, v mnoha částech republiky stále panuje nespravedlivé přesvědčení, že Ostrava je špinavé
a smradlavé město. Kdokoliv to říká, tak tady dlouho nebyl. Ano, jako dítě jsem z Ostravy Beskydy nikdy neviděl, ale dnes je vidím každý den. Kvalita ovzduší se s minulostí nedá absolutně srovnat, stejně jako fakt, že Ostrava je velmi zelené město.

Třeba Colours of Ostrava je přesně projekt, který lidem ukazuje Ostravu v pravém světle. Právě kultura v Ostravě byla vždy kvalitní a neustále se rozvíjí dále.

Za mě má Ostrava co nabídnout, ale musí se dobře postarat o své současné a hlavně i budoucí elity.
V Ostravě je spousta šikovných lidí se skvělými myšlenkami jak město posunout dopředu. Například u nás v Michálkovicích jsem se pokusil takové lidi spojit a trošku pootočit kormidlo dějin.

Máte na mysli politickou kandidaturu?
Ano, zahájili jsme politickou kampaň do podzimních komunálních voleb. Michálkovice mají velký potenciál a my tomu chceme pomoci. Lidé se do obvodu stěhují, obyvatel tak přibývá, ale rozvoj obvodu na to nenavazuje. Máme levnější pozemky než v jiných, zatím atraktivnějších obcích nebo obvodech, ale to se brzy vyčerpá. Musíme vytvořit hlavně kvalitní podmínky pro život stávajících a budoucích obyvatel. Našim cílem je moderní a atraktivní obvod, který dává životu přidanou hodnotu a chcete v něm bydlet. Obec a její technická infrastruktura tady musí být pro všechny; mladé, aktivní, starší, ale i ty pasivní.

Davide, budeme vám držet palce. Na závěr nám řekněte, co je pro Vás důležité, abyste se mohl posouvat dopředu?
Svoboda a prostor. To jsou základní hodnoty, které mi umožňují jít po mé cestě dále dopředu. A samotná cesta a hodnoty, které po ní tvoříte, je to, o co mi v životě jde.