ITI Ostravsko – Spolupráce – Klastry

Dne 1.2.2018 byl zahájen příjem žádostí ve výzvě s názvem Spolupráce – Klastry ITI, jež je vyhlášena v rámci Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Příjem žádostí bude ukončen 21.2.2018 a celková alokace výzvy činí 80 000 000Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

 • malé a střední podniky účelově zřízené sdružením podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi;

Podporované aktivity:

 1. kolektivní výzkum
  • u každého návrhu projektu je třeba doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledku projektu + projekt je třeba řešit ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti
 2. sdílená infrastruktura
  • založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu
 3. internacionalizace klastru
  • navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru
 4. rozvoj klastrové organizace
  • aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení buď formou kolektivního nebo předkonkurenčního výzkumu;

Jaká je výše dotace?

 • Míra podpory se liší dle velikosti podniku a kategorie výzkumu:
  • aktivita 1 experimentální vývoj – malý podnik 45 % celkových způsobilých výdajů /střední podnik 35 %
  • aktivita 1 průmyslový vývoj – 70/60
  • aktivity 2, 3 a 4 – 50/50
 • Min. výše dotace na 1 projekt je 500 000 Kč, max. se liší dle aktivity a typu klastru:
  • aktivita 1 – 40 mil. Kč pro excelentní klastry, 20 mil. Kč pro rozvinuté klastry
  • aktivita 2 – 15 mil. Kč pro excelentní klastry, 10 mil. Kč pro rozvinuté klastry
  • aktivity 3 a 4 – 5 mil. Kč pro excelentní klastry, 4 mil. Kč pro rozvinuté klastry, 3 mil. Kč pro nezralé klastry

Podmínky a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území aglomerace vymezené ve Strategii ITI ostravské aglomerace;

Co pro Vás zajistíme?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás