ITI OSTRAVA – KULTURNÍ INFRASTRUKTURA II

Získejte až 100 % podpory pro revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch, areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.