Inovační vouchery jen do 30. 6. 2020

V rámci výzvy Inovační vouchery, která cílí je zvýšení spolupráce mezi podnikateli a výzkumnou sférou, je žadatelům z řad podnikatelských subjektů umožněno pořídit poradenské, expertní a podpůrné služby, na které sami nemají dostatečnou kapacitu, přímo od preferované výzkumné organizace bez nutnosti realizace výběrového řízení. Lze tedy poptat zkoušky, rozbory, měření, analýzy, návrhy konstrukčních řešení či vývoj SW.

Výše podpory:

 • 50.000 Kč až 299.999 Kč
 • výše podpory dosahuje až 85 % v případě projektů se zaměřením na efektivnější nakládání s vodou
 • výše podpory v ostatních případech dosahuje až 75 %

Termín ukončení příjmů žádostí:

 • jedná se o tzv. průběžnou výzvu s termínem ukončení příjmu žádostí nejpozději 30. 6. 2020

Vybrané způsobilé výdaje:

 • zejména měření a diagnostika,
 • testování,
 • zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování,
 • certifikace výrobku,
 • výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení,
 • modelování,
 • vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu apod.​

Oprávnění žadatelé:

 • malé a střední podniky mimo území hl. města Prahy

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • ověření způsobilosti žadatele;
 • sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • odeslání žádosti dle náležitostí;
 • vyúčtování projektu a průběžný report.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás