Infrastruktura v cestovním ruchu byla vyhlášena

Program cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

Oprávněný žadatel:

 • podnikatelské subjekty

Podporované oblasti:

Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, podporu vybavenosti turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Nepodporované oblasti:

V rámci programu nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování

Míra dotace:

Dotace je poskytována ve výši max. 50 %, maximálně však 5 mil. Kč. Alokace výzvy je 90 mil Kč

Podání žádosti:

 • do 5. 2. 2020

Příklady realizovatelných aktivit:

 • Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických cílech a trasách regionu.
 • Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely o místních atraktivitách, přírodních a kulturních památkách, mapové panely.
 • Zavedení/zlepšení navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanost po aktivitách pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu.
 • Výstavba/budování nástupních míst a přístavů pro vodní turistiku, respektive pořízení prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybavení pro kotvení lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných jezech, atd.).

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu.
 • sepsání podnikatelského záměru a žádosti včetně kompletace příloh
 • sestavení rozpočtu projektu
 • odeslání žádosti
 • zajištění průběžných a závěrečných zpráv atd.

Pro více informací a konzultaci Vašeho záměru kontaktujte Miroslava Przeczka na telefonu 734 150 330 nebo emailu przeczek@cct.cz

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podporujeme rozvoj vaší firmy!

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczka, przeczka@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás