Horizont 2020 – Evropské dotace pro vysoce inovativní projekty

Máte ambiciózní, možná až riskantní podnikatelský nápad, jehož realizace by však zatřásla světem? Nedaří se Vám zajistit finanční prostředky, díky nimž byste mohli zpracovat důkladný byznys model a následně Váš produkt či službu uvést na trh?

Díky evropským dotacím HORIZONT 2020 můžete využít nástroje Inovace v malých a středních podnicích a konkrétně výzvy SME Instrument, jejímž jasným cílem je právě podpora malých a středních podniků v realizaci vysoce inovativních nápadů, které jsou však zároveň kvůli své velké rizikovosti těžce financovatelné.

Kdo může o dotaci zažádat?

 • malí a střední podnikatelé;

Jak probíhá příjem žádostí?

 • SME Instrument je trvale otevřenou výzvou se čtyřmi průběžnými uzavírkami příjmu žádostí ročně.
 • Tato výzva není tématicky omezena, přijímány jsou tak projekty ze širokého spektra odvětví. Nejdůležitější podmínkou tak je vysoká inovativnost produktu/služby/technologie a jejich potenciálně pozitivní dopad na trh a společnost.

SME Instrument je rozdělen do třech fází.

Fáze 1:

 • Fáze 1 je zaměřena na výzkumnou část projektu. Cílem je podrobit projekt analýze rizik, provést studii trhu a zhodnotit potenciál projektu uspět.
 • Tato fáze není povinná, projekt se může rovnou ucházet o fázi 2, nicméně absolvování fáze 1 zvyšuje šance, že projekt uspěje při výběru do fáze 2.
 • Příspěvek v rámci této fáze je 50.000 euro na projekt, z toho 17.500 euro je proplaceno na začátku fáze. Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 71.429 euro.
 • Výstupem této fáze by měla být studie proveditelnosti projektu a podrobný podnikatelský záměr.

Fáze 2:

 • Během fáze 2 dochází k samotnému vývoji inovativního produktu/služby/technologie a všech aspektů nutných k tomu, aby byl produkt úspěšně uveden na trh.
 • Dotační příspěvek v této fázi je min. 500.000 euro a max. 2.5 mil. euro. Maximální míra podpory je 70 % způsobilých výdajů.
 • Výstupem této fáze je výsledný produkt schopný uvedení na trh. Součástí je inovativní podnikatelský záměr (vypracovaný ve fázi 1) doplněný o detailní strategii komercializace produktu a plán k získání investorů.

Fáze 3:

 • Fáze 3 se rovná samotné komercializaci projektu.
 • Během této fáze poskytoval dotace nabízí poradenství s cílem zvýšit konkurenceschopnost produktu a maximalizovat jeho dopad na trhu.
 • Předpokladem je, že na konci této fáze bude Vaše společnost disponovat aspoň jedním veřejně dostupným, vysoce inovativním produktem, službou či technologií.

Nezapomeňte si prohlédnout také další dotace pro podnikatele, které Vám zajistí naše společnost.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Jan Vajda, vajda@cct.cz, +420 734 150 331

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás