Historie a budoucnost Fenoménu Vítkovice

Přinášíme vám další exkluzivní článek, který byl napsán pro For Business Magazine Czech Cool Trade. Ten vychází z úspěšného Stand-up networkingu, který se konal v klubu Heligonka. Na akci vystoupil Jan Světlík, ostravský mecenáš a generální ředitel společnosti CYLINDERS HOLDING a.s.

Procházka bohatou historií Vítkovic

Za doprovodu dobových fotografií nás otec projektu Dolní oblasti Vítkovice, jedné z nejvíce navštěvovaných památek v České republice, seznámil s historií rozlehlého areálu. Svou prohlídku jsme tématicky začali v Heligonce, kde se místo umělců a podnikatelů dříve scházeli havíři; býval zde totiž vstup do hornických šaten.

Velkou pozornost Jan Světlík upřel na známé monumenty ostravských Hradčan architekta Josefa Pleskota – Svět techniky, Bolt Tower a Gong. Právě multifunkční halu a bývalý plynojem považuje za opravdový skvost, který v něm i po letech od otevření vyvolává podobné pocity jako slavná Sagrada Família v Barceloně.

Jaká je budoucnost Fenoménu Vítkovice?

Současné Vítkovice a Ostrava se s minulostí nemohou srovnávat. Když Jan Světlík, kluk z Jistebníka, před lety vystupoval na svinovském nádraží, všudypřítomnému polétavému prachu se neměl šanci vyhnout. Jako zaměstnanec Vítkovic pak mnohokrát zažil profukování pecí, po kterém neviděl ani na 100 metrů. Nicméně současné hodnoty znečištění jsou hluboko pod 1 % oproti šedesátým a sedmdesátým letům! 

Proto Fenomén Vítkovice optimisticky hledí do budoucnosti a Jan Světlík nám představil současné ambiciózní projekty CYLINDERS HOLDING.

Jedním z nich je Lipový dvůr, rekonstrukce osmi historických domů v dřívější úřednické kolonii, ze kterých se již brzy stane domov pro desítky rodin. Monumentálním projektem a hudbou budoucnosti je pak vize Vodíkového města, které by mělo v průběhu let vyrůst v rozlehlé oblasti haldy Hrabůvka. 

Jan Světlík hostům dokázal, že historie nemusí být jen vzpomínkou zakrytou vrstvou uhelného prachu. Když se nápaditá vize skloubí s odhodláním, může se historie stát motorem podnikání, kultury i cestovního ruchu. Fenomén Vítkovice je toho důkazem.