DOTACE – FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 10 kWp – 5 MWp S VLASTNÍ SPOTŘEBOU

SFŽP podpoří instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 50 kW a do 5 MWp pro vlastní spotřebu. Na území Prahy budou podpořeny elektrárny o výkonu již od 10 kWp.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Žádat o dotaci mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Max. 50 % z celkových výdajů projektu.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. Z objektivních a nepředvídatelných důvodů lze požádat Fond o prodloužení termínu. Žádost musí být podána před uplynutím původního termínu.