Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – AKTUALIZACE

S ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví byl prodloužen příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. MPO také rozhodlo o navýšení alokace o další 2 miliardy.

Zároveň byl tímto prodloužen termín pro dodání podkladů k ROPD ze 180 na 270 dní.

Program je zaměřen na fotovoltaické systémy na střechy či fasády budov o výkonu 1 KW – 1MW, bateriové systémy.

Obraťte se na nás a získejte až 50% dotaci.