Firmu tvoří lidé a Ti by se měli rozvíjet. Zvýšit odbornost však nestačí, musí se naučit ji využívat.

Přinášíme vám exkluzivní rozhovor se společností Focus People,  který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade.

Focus people

Jana Stiefel a Filip Novotný žijí na opačných stranách republiky a osobně se potkají párkrát ročně. Přesto jsou jako projektoví manažeři součástí vysoce efektivního týmu vzdělávací společnosti Focus People. Spolu jsme rozebrali, proč je pro firmy důležité, aby vzdělávaly své zaměstnance, proč jdou technické kurzy a školení měkkých dovedností ruku v ruce nebo proč jsou odlišnosti mezi generacemi palčivým problémem mnoha firem.

 

Loni jsme se s Antonínem Válkem bavili o změnách, které do firem přinesla pandemie. Jaká je situace o rok později?

Jana: Některé změny se uchytily, jiné se naopak vrátily do starých kolejí. Lockdowny otevřely cestu hlavně online schůzkám. Teď už opravdu platí, že není problém mnoho věcí vyřešit i na dálku. Klientům to přijde přirozené a uvědomují si, že všichni ušetří čas. Naopak plný home office se spíše zrušil a ponechala se kombinace.

Filip: U většiny lidí odpadla obava ze změny a začali se více zajímat o online prostředí, správnou komunikaci na dálku, organizaci času a efektivní řízení zaměstnanců na home office.

 

Je nějaký problém, který u klientů přetrvává?

Jana: Dlouhodobým tématem jsou mezigenerační rozdíly. Absolventi nastupující do práce mají úplně jiné představy a odlišné návyky než jejich seniornější kolegové. Často nemají vůbec žádné pracovní návyky. Toto téma řeší klienti při náboru zaměstnanců napříč pozicemi. Následně vzniká poptávka po typech kurzů a konzultací, které se na tuto problematiku zaměřují.

 

Opravdu máte kurz na řešení mezigeneračních rozdílů?

Filip: Ano, jmenuje se Odlišnosti mezi generacemi a zrovna jsme školili jeden z největších potravinových řetězců v České republice. Kurz je zaměřen na rozdíly v generacích a hlavně na to, jak s nimi pracovat. Každou generaci ovlivňuje doba, ve které vyrůstala, a s nástupem technologií se doba mění velmi rychle.

 

Takový kurz asi musíte ušít klientovi na míru.

Jana: Ano, takto je postavené celé naše portfolio. Na webu máme vyvěšeny modelové kurzy, ale klientům je vždy sestavujeme přímo na míru dle potřeby.

 

A jaké jsou tedy mezigenerační rozdíly?

Filip: Stále platí, že starší generace neumí s počítači. Naopak mladá generace má problém s fyzickou prací.

Jana: Mnoho našich klientů má zkušenosti s juniorními zaměstnanci, kteří očekávají vysoké odměny a komfortní podmínky, zatímco jako protihodnotu nabízejí minimum zkušeností a dovedností. Lidé s dlouholetou praxí se často nachází v opačné situaci.

 

Jak se bude situace dále vyvíjet?

Jana: Velmi výkonná generace Baby boomers, což jsou jedni z nejzkušenějších a nejloajálnějších lidí ve firmách, odchází do důchodu. Nově nastupující generace jsou přirozeně mnohem otevřenější technologiím a inovacím. Mnoho lidí však získává odborné dovednosti až v poměrně vyšším věku, protože ani v průběhu studia na vysokých školách je nezískali. Firmy jsou tak nuceny obsazovat lidi bez odbornosti a znalostí, proto klesá kvalita i výkonnost. Mnohé úkony čím dál častěji nahrazují roboti, ale i ty musí někdo umět naprogramovat. 

 

A jak vnímáte téma robotizace a umělé inteligence?

Filip: Ti, kteří robotizaci a umělou inteligenci smysluplně zavedou, budou okamžitě napřed. Naopak ti, co zaspí, nebudou časem schopni konkurovat. I v Česku mohou už brzy zaniknout některé pracovní pozice. Zároveň však vzniknou další a zaměstnance bude potřeba přeškolit na nové dovednosti.

 

Mají vaši klienti zkušenosti s robotizací a AI?

Filip: Mají zkušeností hlavně s digitalizací a průmyslem 4.0. Ty se ve výrobních firmách uplatňují hodně.

Jana: Například v jedné velké strojírenské firmě budeme školit robotizaci. Nejprve však musí proběhnout kurz, který zaměstnance s tématem seznámí. Cílem je, aby se změně nebránili, nebáli se, že je roboti nahradí, a porozuměli přidané hodnotě pro firmu i pro ně samotné. Zde nehrají zas tak velkou roli dovednosti a praxe jako přístup a osobní nastavení. 

 

Proč by tedy firmy měly školit své zaměstnance?

Filip: Školení zaměstnanců je nezbytné. Žijeme v době, kdy jdou technologie velmi rychle kupředu a pracovní prostředí se tak neustále mění. S nástupem umělé inteligence se změny ještě více urychlí. Neškolený člověk je ve firmě jako zastaralý počítač. Sice funguje, ale je pomalý, nekompatibilní se současnými počítači a tím pádem neefektivní.

Jana: Firmy by měly školit, protože lidé tvoří firmu a ta je tak dobrá jako její zaměstnanci. Držet krok s dobou vyžaduje pořád více úsilí a investice do rozvoje lidí je pro konkurenceschopnost a úspěšnost firmy z dlouhodobého hlediska klíčová. Roli hrají také zmíněné mezigenerační rozdíly – lidé, kteří jsou zvyklí chatovat ve zkratkách a emotikonech, pracují denně s těmi, kteří preferují osobnější rovinu komunikace.

Filip: Proto nám v poslední době chodí víc a víc poptávek na zdánlivě banální témata – time management, komunikační dovednosti nebo motivace. Starším ročníkům často chybí motivace chodit do práce, ty mladší naopak nemají vybudovány pracovní návyky. Obsah kurzů samozřejmě aktualizujeme, ale základní témata jsou stále klíčová. 

 

Jaký je poměr technických kurzů a školení měkkých dovedností?

Filip: Jde to ve vlnách a často souvisí s vypsanými dotačními výzvami. V poslední době je to asi půl na půl. Dobrým příkladem je zavádění štíhlé výroby ve firmě – aby došlo k zefektivnění strojů a lidí, musí mistři zaměstnancům nejprve vysvětlit, proč je to pro firmu důležité a že jim nikdo práci nevezme. Nejprve je učíme jak správně komunikovat nadcházející změny a teprve poté technickou stránku. Technické a soft kurzy jdou proto ruku v ruce. 

 

Takže lidé a komunikace hrají zásadní roli.

Filip: Ano, proto Focus People. A protože jsou lidé v každé firmě jiní, přizpůsobíme všechna školení reálným potřebám zákazníka. 

Jana: Nestačí zvýšit lidem odbornost, musíte je naučit, jak jí efektivně používat a ideálně i předat dále kolegům.  

Filip: Školení je forma stabilizace zaměstnanců a jejich benefit. Díky školení sami rostou a roste jejich hodnota na trhu práce. 

 

V loňském rozhovoru jsme nakousli i unikátní nastavení Focus People. Přibližte nám firmu z vašeho pohledu.

Filip: Všichni jsme zde pány svého času a díky tomu neprokrastinujeme. Jsme zvyklí pracovat rychle a efektivně. Vlastně stále přemýšlíme, jak věci dělat ještě efektivněji, abychom měli více času na sebe a rodinu.

Jana: Ano, fungujeme jako samostatné jednotky. Pracujeme nejen rychle, ale hlavně kvalitně.  Nechceme ztrácet čas s reklamacemi, ale stavět na dlouhodobé spolupráci se spokojenými klienty. Ti se mohou spolehnout, že všichni z Focus People udělají maximum, aby byli spokojeni.

Filip: Nekvalitní lektor nebo nekvalitní kurz by byla ztráta času pro všechny. U klientů je to jasné, ale i pro nás by to znamenalo řešit reklamaci, kompenzaci a hledání nového lektora. Aby vše proběhlo na jistotu, vybíráme ty nejlepší lektory a kurzy.

 

Co vám umožňuje fungovat takto efektivně?

Jana: Zase je to o lidech a jejich motivaci. Všichni víme, co máme dělat, a každý chce, aby na jeho část práce mohl další článek bezproblémově navázat. Zároveň téměř všichni komunikujeme s klienty napřímo, tím pádem nás znají osobně. Ve Focus People se nemůžete „zašít“, protože neodevzdáváme čas strávený v kanceláři, ale výsledky naší práce. Cenou za pracovní svobodu je velká zodpovědnost a sebedisciplína.

Filip: V podstatě mluvíme o Baťově systému řízení. Firma jde do ztráty, cítíte to na výplatě. Jde do zisku, cítíte to na výplatě. Motivace je tak jasná. Jednotliví lidé z Focus People jsou trochu jak Baťovy mikropodniky, práci si řídíme sami. 

 

Má toto nastavení nějaké nevýhody?

Jana: Jelikož jsme z různých koutů republiky a máme trvalý home office, osobně se potkáme jen jednou za čas. To je určitě škoda hlavně z osobního hlediska. Zároveň mnoho dobrých zlepšení vzejde právě, když se potkáme.

 

Přiblížíte nám, jaké firmy jsou vaším nejčastějším klientem?

Jana: Naše portfolio je pro všechny firmy, ale klientelu máme nejvíce zastoupenou těmi výrobními. U nich jsme začínali, u nich máme silný produkt a zároveň bylo vzdělávání ve výrobních firmách dlouhodobě dotačně podporováno.

 

Pro výrobní firmy jste také vytvořili kurz Lean Manufacturing Academy, který obsahuje interaktivní hru. Jaký je přínos kurzu?

Filip: Zaměstnancům často schází motivace používat v praxi metody, které se na školení naučili. Jakmile je vidí fungovat během naší hry, pochopí dané principy a mechanismy – co a proč se ve firmě děje. Dojde jim, že vše, co se naučili, jim usnadní práci. Jak jsem už zmiňoval, vždy začínáme školením měkkých dovedností u mistrů, aby věděli, jak se zaměstnanci komunikovat. Až poté jdeme k principům štíhlé výroby a teprve v tomto bodě přizveme řadové zaměstnance. Následně lektor mentoruje přímo ve firmě na konkrétní výrobní lince. I tento kurz stavíme na míru potřebám zákazníkovi. 

 

Takže vědomě propojujete technické kurzy a školení měkkých dovedností.

Filip: Ano, silně vnímáme, že pouze obecné odborné kurzy nestačí. Proto také preferujeme dlouhodobou spolupráci a vzdělávání.

Jana: Nestačí pouze předat informace, opravdu to lidi musíte naučit a firma to pak po nich musí vyžadovat, jinak se nic nezmění. V prvé řadě je třeba vydefinovat, co firmy vlastně potřebují. Jinak jsou to pro ně vyhozené peníze i čas.

Filip: Stále se setkáváme s firmami, které chtějí proškolit zaměstnance v měkkých dovednostech za pět dní, což je samozřejmě nesmysl. Vzdělávání musí být postupné, proto jej klidně rozložíme do roku, dvou. Čím dál více také zahrnujeme koučing a pravidelné konzultace.

Jana: S novými klienty často realizujeme konkrétní kurz a během něj jim samotným vzejde potřeba zaměstnance rozvíjet dále. V dlouhodobé spolupráci pak vidíme pro firmy reálný dopad.

Jano a Filipe, moc díky za rozhovor!