Financování sportovních akcí v MSK v roce 2018

Cílem projektu je pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Kdo může žádat o podporu?

 • Právnické osoby, které zajišťují v roce 2018 na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí.
 • Sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v České republice nebo interlize.

Podporované aktivity:

 • Pořízení sportovních materiálů, sportovních a tréninkových pomůcek, sportovního vybavení – obuv, dresy, zdravotní a kancelářský materiál, poháry, medaile,…)
 • Nákup služeb – nájem sportoviště včetně zázemí, odměny trenérů a rozhodčích (OSVČ), pořadatelská, bezpečností, zdravotnická, úklidová služba, rehabilitace, ubytování včetně snídaně.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018 včetně.

 Výše podpory:

Pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje

 • minimální výše dotace je 30.000 Kč;
 • míra podpory maximálně 50 %;
 • spoluúčast obcí a měst kraje ve výši 20 %.

Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích

 • minimálně výše dotace je 20.000 Kč;
 • míra podpory maximálně 50 %.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Zajišťujeme i další dotace pro podnikatele

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás