Financování inovativních projektů v Praze

Program INFIN vyhlášený Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné bezúročné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

Oprávněný žadatel:

 • Drobný, malý nebo střední podnikatel podnikajícím či zahajujícím podnikání
 • od první komerční činnosti neuplynulo více než 7 let
 • má sídlo či zapsanou provozovnu v hlavním městě Praze

Typy podpory:

Úvěr pro podniky s krátkou historií – maximálně 3 uzavřená účetní období

 • bezúročný investiční úvěr
 • výše úvěru 750 tis. – 3mil. Kč
 • až 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 6 let
 • odklad splátek až 2 roky

Úvěr pro podniky s historií – uzavřeno 3 a více účetních období

 • bezúročný investiční úvěr
 • výše úvěru 1 – 15 mil. Kč
 • až 50 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 10 let
 • odklad splátek až 3,5 roku

Podporované aktivity:

 • pořízení nových strojů a zařízení
 • výstavbu a technické zhodnocení staveb
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Podání žádosti:

 • do 31. 12. 2022

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu.
 • sepsání podnikatelského záměru a žádosti včetně kompletace příloh
 • sestavení rozpočtu projektu
 • zajištění průběžných a závěrečných zpráv atd.

Chcete využívat i dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příležitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podporujeme rozvoj vaší firmy!

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Jan Vajda, vajda@cct.cz, +420 734 150 331

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás