Energetické úspory veřejných budov jsou zpět!

V následujících měsících bude bude možné podávat žádosti do výzvy č. 121 zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Příjem žádostí:

 • do 3. 2. 2020

Způsobilé aktivity:

 • zateplení obvodového pláště budovy;
 • renovace i výměna otvorových výplní;
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo;
 • výměna zdroje tepla pro vytápění či chlazení;
 • instalace fotovoltaického systému;
 • rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení;
 • opatření zlepšující prostorovou akustiku a další.

Žadatel, alokace a míra podpory:

 • Oprávnění žadatelé: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Alokace: 2 500 000 000 Kč
 • Míra podpory: 35 – 60 % způsobilých výdajů dle zaměření projektu

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celkovou administraci projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení
 • Podpora a zajištění obsahové části žádosti
 • Konzultace s příslušnými úřady

Podívejte se na výhody členství v našem podnikatelském klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás