Energetické úspory v bytových domech III – výzva brzy otevřena

V příštím týdnu bude spuštěn příjem žádostí již třetí výzvy Energetické úspory v bytových domech, která je vyhlašena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je určená vlastníkům bytových domů, společenstvím vlastníků bytových jednotek nebo bytovým družstvům. Příjem žádostí bude spuštěn 2. 2. 2018 a poběží až do 29. 11. 2019 a celková alokace výzvy činí 3,5 miliardy Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva jako správci bytových domů
 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících;

Jaká je výše dotace?

 • Dotace je poskytována v závislosti na velikosti dosažených energetických úspor, a to až do výše 30 % – 40 % celkových způsobilých nákladů
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 300 000 Kč, maximální pak 90 milionů Kč;

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny;

Podmínky a změny oproti předchozí výzvě:

 • Společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.
 • Zmírnění definice bytového domu – nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení.

Co pro Vás zajistíme?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás