Dotační titul: StartUp voucher

Cílem této dotační výzvy je navýšení počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti. V této výzvě je z rozpočtu Moravskoslezského kraje vynaloženo 3 500 000 Kč.

Kdo může žádat o podporu?

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
 • Má sídlo nebo provozovnu v Moravskoslezském kraji
 • Je malým nebo středním podnikem
 • Je-li právnickou osobou, tak nesmí existovat déle než 3 roky
 • Je-li fyzickou osobou podnikající, nesmí její živnostenské oprávnění trvat déle než 3 roky

Uznatelné náklady:

Jedná se o investiční a neinvestiční náklady vynaložené na nákup či pořízení:

 • Služeb – koučink, mentoring, oborové poradenství, technické poradenství, specializované vzdělávání a školení apod.
 • Vybavení – IT zařízení, výrobní zařízení, vybavení provozovny, nákup materiálu, know-how, licence, patent, užitný vzor apod.

Harmonogram:

 • Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 16.7.2018 do 27.7.2018

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace není stanovena; maximální výše dotace činí 500 000 Kč
 • Míra podpory je maximálně 62,5 % způsobilých výdajů

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Podpora administrace projektu, včetně vypracování BusinessCanvas
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Zajímají Vás i jiné dotace pro podnikatele? Obraťte se na nás.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás