DĚTSKÉ SKUPINY – POŘÍZENÍ BUDOV, POZEMKŮ A JEJICH REKONSTRUKCE

Plánujete vybudovat novou dětskou skupinu nebo rozšířit tu stávající? Pokud ano, Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo atraktivní výzvu přímo pro vás. Využít ji můžete na nákup nových pozemků, budov a rekonstrukční práce.

Získejte až 100 % způsobilých výdajů, maximálně 20 mil. Kč!