Další Úspory energie se blíží!

Sice je ještě nyní možné podat žádosti do současné výzvy Úspory energie, ale i tak v druhé polovině roku 2020 bude vyhlášena další výzva zaměřená na podporu opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti vašeho podnikání. Alokace peněžních prostředků pro tuto výzvu je aktuálně plánována na 2 mld Kč. Na nějakou dobu se bude jednat o poslední šanci na zisk dotace z tohoto programu, v roce 2021 by výzva být vyhlášena neměla.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední i velké podniky

Vybrané způsobilé výdaje:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů energií;
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu;
 • Snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy (např.: zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, modernizace osvětlení aj.);
 • Obměna původních výrobních technologií za energeticky úspornější!
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • Výdaje na energetický posudek;
 • Výdaje na projektovou dokumentaci stavby.

Výše podpory:

Míra podpory je předběžně stanovena na 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky.
Míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení je předběžně stanovena na 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky.

Harmonogram:

 • Výzva se připravuje a bude vyhlášena v druhé polovině roku 2020
 • Mělo by se jednat o tzv. průběžnou výzvu

Omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Přesný výčet podporovaných činností bude znám až s vyhlášením výzvy.
 • Místem realizace je území ČR bez hl. města Prahy

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při vypracování energetického posudku a projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Chcete využít dotací na úspory energií a nevíte si rady? Zajistíme vám bezproblémovou přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás