COVID III je tady!

Pro OSVČ a podniky včetně těch pražských se naskytla další možnost získání financí skrze program zvýhodněných úvěrů COVID III. V rámci programu lze získat záruku na úvěr poskytnutý komerční bankou.

Oprávnění žadatelé:

 • OSVČ a podniky do 500 zaměstnanců

Výše podpory:

 • Míra záruky až 90 % u podniků do 250 zaměstnanců
 • Míra záruky až 80 % u podniků do 500 zaměstnanců
 • Maximální výše úvěru je 50 mil. Kč
 • Doba poskytnutí záruky je max. 3 roky

Termín zahájení příjmů žádostí o poskytnutí záruky:

 • Žádosti je možné podávat již nyní

Uvěr lze využít na provozní financování, hlavně na:

 • Náklady na mzdy a energie
 • Platby nájemného
 • Úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur
 • Předfinancování pohledávek
 • Pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku

Pro členy našeho podnikatelského klubu poskytujeme poradenství v rámci COVID III zdarma.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás