Country for the Future

Využijte až 50% dotaci na pokrytí Vašich nákladů na vylepšení produktu, výrobních postupů či na pořízení nového informačního systému.