Varistar, s.r.o.

Varistar, s.r.o.

Společnost Varistar nabízí komplexní a inovativní služby pro zemědělství. Naše technologie snižuje množství chemických vstupů, zvyšuje výnos plodin a kvalitu potravin a eliminuje negativní dopad reziduí pesticidů ve finálních produktech. Varistar nabízí svým zákazníkům možnost začít s precizním zemědělstvím a variabilními aplikacemi bez velkých investic, nutnosti učit se novým dovednostem a další provozní zátěži a ve většině případu se stávající mechanizací.

Varistar využívá historické a aktuální údaje o polích, která dále zpracovává. Na základě těchto údajů farmy aplikují optimální množství hnojiv nebo produktů na ochranu rostlin v každé části pole. Výsledkem je maximální využití vstupů rostlinami a výrazné snížení uvolňování hnojiv nebo pesticidů do životního prostředí. Varistar je jediná technologie, která snadno a bez investic přímo zvyšuje zisk zemědělských společností, a tím je motivuje k tomu, aby radikálně snížily ekologickou zátěž, což je velkým společenským přínosem.

Varistar poskytuje integrovanou platformu „end-to-end“ použitelnou ve velké většině zemědělských podniků ve střední a východní Evropě, od malých farem až po velké zemědělské podniky. Varistar přináší udržitelné zemědělství 4.0 na každé pole.