Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.

Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.  je organizace pro pomoc a podporu lidem nemocným roztroušenou sklerózou a jejich blízkým. Je neziskovým, dobrovolným a nepolitickým sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1993. Název Roska je spojením počátečních písmen nemoci – ROztroušená SKlerózA.

Obhajujeme práva a prosazujeme zájmy osob se zdravotním postižením, poskytujeme zázemí jim i jejich rodinám a dalšími vhodnými způsoby pracujeme s komunitou, ve které tyto osoby žijí. Působíme na veřejnost v přístupu a toleranci k lidem s roztroušenou sklerózou a informujeme o problematice této nemoci. Dále sdružujeme a spravujeme prostředky určené pro pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, a účelně s nimi nakládáme v souladu se svým posláním. Naším cílem je poskytovat komplexní poradenství tak, aby všichni pacienti měli stejný přístup k léčbě a rehabilitaci. Provozujeme rehabilitační centrum pro tyto pacienty.

www.roska-cb.cz