STQ real s.r.o.

 • Jsme partneři majitelů a ředitelů firem,
 • Jsme nájemní manažeři technických a technologických projektů od A do Z,
 • Jsme ti, kdo propojují techniku s elektronikou / polo-automatizací,
 • Jsme ti, kdo optimalizují výrobní a provozní procesy,
 • Jsme cesta ke splnění vašich potřeb a přání,
 • Působíme po celé ČR

Když víte, co chcete ?

U stavebních celků . . . chcete přestavbu / přístavbu stávajícího celku, případně máte „jen“ pozemek:

 • zajistíme studii a následně patřičnou projektovou dokumentaci a legislativu,
 • odhadneme hodnotu celkové investice,
 • vybereme optimální způsob realizace (etapizace; formou jednoho generálního dodavatele, kterého budeme „pouze kontrolovat“ / formou dílčích subdodavatelů, které budeme přímo řídit),
 • stanovíme harmonogram průběhu prací a uzlových bodů,
 • vytendrujeme realizátora / realizátory a sesmluvníme,
 • odmenežujeme a oddozorujeme realizaci včetně BOZP,
 • přestěhujeme / přeskupíme vaše provozy s ohledem na nové podmínky
 • předáme k užívání

To vše vždy společně s Vámi, dle předem dohodnutých pravidel, při průběžném konzultování, kontrole kvality / termínů / financí a reportování.

U technologických celků . . . máte jasnou představu požadované technologie, jejího standardu, kapacit, komunikačních protokolů, napojení na stávající provoz:

 • zajistíme patřičnou projektovou dokumentaci a příslušnou legislativu,
 • vytypujeme vhodné komponenty, dodavatele, montážní firmy, odhadneme celkovou investici,
 • vybereme optimální způsob realizace (etapizace; formou jednoho generálního dodavatele, kterého budeme pouze „kontrolovat“ / formou dílčích subdodavatelů, které budeme přímo řídit),
 • stanovíme harmonogram průběhu prací a uzlových bodů,
 • vytendrujeme realizátora / realizátory a sesmluvníme,
 • odmenežujeme a oddozorujeme realizaci včetně BOZP,
 • zajistíme případně potřebnou certifikaci CE, zkušební provoz, nultou výrobní sérii,
 • předáme k užívání

To vše vždy společně s Vámi, dle předem dohodnutých pravidel, při průběžném konzultování, kontrole kvality / termínů / financí a reportování.

Když jen tušíte, co chcete a hledáte kde začít a jak nejrychleji a nejlevněji k cíli ?

Členům CCT nabízíme konzultaci ZDARMA o tom, co byste rádi. Společně stanovíme, kde začít, jaké jsou uzlové body, odhadneme časovou a finanční náročnost. 

www.stqreal.cz