Statek Domašín a. s.

Statek Domašín a.s. je prvovýrobní zemědělskou firmou, která hospodaří v okolí Vlašimi na okrese Benešov. Obhospodařujeme ornou půdu a louky. Zabýváme se pouze rostlinnou výrobou, v níž se specializujeme na pěstování potravinářských a osivářských plodin jimiž jsou: oz. řepka, jetel inkarnát, oz. pšenice, oz. žito, jetel luční, oves nahý, jar. ječmen sladovnický, mák, trávy na semeno, pohanka a v následujících letech plánujeme pěstování alternativnějších plodin, které přispějí k lepší společensko-ekologické situaci v ČR.

Plánujeme také prodej máku ze dvora, na který přijímáme již dnes objednávky. Naše produkty se těší té nejvyšší kvalitě.

www.statekdomasin.cz