SOCION CZ s.r.o.

SOCION CZ s.r.o. se zabývá práci s tím nejdůležitějším kapitálem, a to kapitálem lidským. Učíme vedoucí pracovníky jak vést své kolegy s ohledem na jejich typ, jak je motivovat a ne demotivovat. Dále pracujeme s obchodníky, jejich silnými stránkami a jejich přirozenou cestou k získání zákazníka. Ukazujeme, jak daleko lépe využít silné stránky svých zaměstnanců či jak rozložit síly či role v pracovním týmu.

S lidmi pracujeme od roku 2010.

www.socion.cz