Simply app s.r.o.

Simply app s.r.o.

Simply app s.r.o. vyvíjí zábavně-edukativní aplikace, webové stránky a prezentace. Veškeré služby poskytuje na míru a svým klientům nabízí také další související služby – grafické návrhy, testování a dlouhodobou správu aplikací včetně servisu a poradenství.

Velkou část své energie firma věnuje dětem předškolního věku. Vyvíjí pro ně totiž aplikace, díky kterým se děti učí základním dovednostem zábavnou formou, případně překonávají menší vývojové obtíže. Veškerý vývoj samozřejmě probíhá ve spolupráci s odborníky – pedagogy, logopedy a specialisty na grafomotoriku.

www.simplyapp.cz