RH-ARCH s.r.o.

Architektonický ateliér RH-ARCH funguje na českém trhu již více než 20 let. Z počátku se zaměřoval převážně na projekty komerční bytové a občanské výstavby, které ale často svým rozsahem přesahovaly do zastavovacích studií větších celků. Během průběžné spolupráce s developery i městskými samosprávami získal náš realizační tým bohaté zkušenosti s vypracováním urbanistických návrhů, územních studií, architektonicko-krajinářských úprav, ideových studií či dalších podkladů pro tvorbu územně plánovací dokumentace. RH-ARCH mimo výše uvedené zpracovává v menším rozsahu také návrhy individuálního bydlení, bytového
i komerčního interiéru včetně návrhů interiérového designu. RH-ARCH poskytuje také vedení projektů (projekt management) a prostřednictvím jednotlivých SPV realizovalo několik vlastních developerských projektů. Architekturu a urbanismus proto vnímáme o to důsledněji s ohledem na jejich ekonomickou či provozní stránku a budoucí udržitelnost.

 

www.rh-arch.com