Patron dětí, z.ú.

patron dětí

Patron dětí je online charitativní projekt, který pomáhá rodinám s nezletilými dětmi se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Na svých webových stránkách zveřejňuje příběhy jednotlivých dětí, stačí si jen vybrat ten, který vás nejvíce osloví.

Nechcete příběhy číst, protože vás moc tíží jejich osudy? Nebo nemáte dost času? K dispozici je vám transparentní účet 57574646/0600 a my vybereme komu pomoci za vás.

Pravdivost příběhů ověřujeme dvojím jištěním. Každý musí mít svého Patrona, který potvrdí, že dítě dar potřebuje. Poté jsou ještě příběhy pečlivě prověřovány v oddělení risku. Rodiny nezískávají peníze, ale přímo dary, na které je věnováno 100 procent vybrané částky. Provoz projektu je plně hrazen Nadací Sirius, která jej v roce 2017 založila.

www.patrondeti.cz