Ondřej Šváb – Šváb Legal

Naše advokátní kancelář je reprezentována týmem mladých lidí, které spojuje nadšení pro obchodní právo, business a ekonomiku. S čím vám pomůžeme?

  • Praxe advokátní kanceláře zahrnuje především oblast obchodních společností, M & A, smluvních vztahů, financí a řešení sporů.
  • Vyznáváme zásadu osobního kontaktu s klientem a aplikaci řešení na míru daného obchodního případu.
  • Právní otázky našich klientů posuzujeme realisticky a s ohledem na rozumně očekávané výdaje. Cenu právních služeb stanovujeme dohodou s klientem, a to buď prostřednictvím paušální měsíční částky, anebo na základě hodinové odměny.
  • Naše služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce a dále v otázkách smluvních a pracovněprávních taktéž v němčině.
  • Umíme být flexibilní a uspokojit nároky klientů i v časovém presu.

www.svablegal.cz