Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná

Hlavní činností spolku je zajišťování zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a společenských akcích. Dále mezi hlavní činnost patří výuka předlékařské první pomoci pro školy, školky, firmy i širokou veřejnost, besedy a ukázky první pomoci. Sdružujeme pod sebe místní skupiny ČČK Orlová, Havířov, Rychvald,Český Těšín a Bohumín.

OS ČČK Karviná se zabývá výukou předlékařské první pomoci pro zájemce z řad pedagogů, lektorů zájmových kroužků i široké veřejnosti. Zajišťuje bezpříspěvkové dárcovství krve, dále pak zdravotní a sociální pomocnou péči pro seniory.

Ve spolupráci s integrovanými složkami v Karviné organizuje preventivně bezpečnostní a ukázkové akce pro děti a mládež ve školách a předškolních zařízeních.

Jejich humanitární jednotka je zařazena jako ostatní složka IZS a na základě požadavků krizového štábu města Karviné je schopna poskytnout pomoc při živelných katastrofách. Jedná se především o zřízení evakuačních center, zajištění stravování, monitoring postižených oblastí, rozvoz humanitární pomoci.

Zasahujeme v rámci Moravskoslezského kraje, ale na základě spolupráce s ostatními spolky ČČK jsme schopni poskytnout pomoc po celé republice.

www.cckkarvina.cz