Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava

Moderně pojatá bilingvní předškolní vzdělávací instituce zapsána v rejstříku škol MŠMT pracující s Montessori pedagogikou. Při výchově dětí klademe důraz na individualitu, samostatnost. Dítě získává přehled, praktické zkušenosti, zdravé sebevědomí, vnitřní klid, dokáže se samostatně rozhodnout a být odpovědné za své konání.

Žáci základní školy jsou vedeni k samostatnosti, spolurozhodují o dění ve škole. Výukové předměty jsou prolínány nejen disciplinárně, ale rovněž věkově. Klademe důraz na individuální přístup, na vzdělávání vycházející z Montessori pedagogiky, na moderní technologie ve výuce a stále větší potřebu vícejazyčného vzdělávání. Učitelé jsou průvodci, partneři do světa porozumění principů života. Nedostávají známky, pracují individuálně, ale i kolektivně. Poznání je postaveno na akci, vlastní zkušenosti nikoliv na memorování s cílem naučit je procesu: “Učit se.”, aby šly s dynamikou změn světa. Přidanou hodnotou v naší základní škole je komplexní výchova a výuka dětí pro život. V centru dění je vaše dítě, jeho potřeby a rozvoj.

www.montessori-zs.cz