medic armor s.r.o.

Český výrobce zdravotnických pomůcek a firma, která má udělenou výjimku pro distribuci antigenních testů. Co o sobě můžou říci a s čím konkrétně Vám pomohou?

– Firma staví na kvalitě dodávaných produktů
– Firma preferuje individuální přístup ke každému klientovi (cenově i sociálně).
– Firma je maximálně flexibilní a drží se aktuálních trendů.
– Zajišťujeme kompletní servis testování zaměstnanců ve vaší společnosti s nulovými náklady pro vás.

Produktový list:
– IIR chirurgická rouška
– FFP2 respirátor PROMEDOR PRIMUS (non medical)
– FFP2 respirátor PROMEDOR PREMIUM (medical)
– NOVEL rapid test (test na sliny, výtěr z kraje nosu)

V dnešní době je potřeba klást maximální důraz v přístupu ochrany na pracovišti. Rádi Vám budeme nápomocni v realizaci vašich potřeb!

Pro navázání spolupráce kontaktujte Dalibora Kočí na čísle: +420 736 189 651 či e-mailu: koci@medicarmor.cz