JOBka services s.r.o.

Díky více než 10 letům zkušeností s vývojem software poskytujeme společnostem takové nástroje pro komunikaci a automatizaci, díky kterým jsou jejich zaměstnanci SPOKOJENĚJŠÍ, ANGAŽOVANĚJŠÍ a PRODUKTIVNĚJŠÍ.

Zlepšujeme a zrychlujeme informovanost zaměstnanců ve všech odděleních firmy. Umožňujeme snáze se zapojovat do dění ve firmě. Zrychlujeme a zjednodušujeme získávání zpětné vazby. Snižujeme fluktuaci zaměstnanců díky včasnému odchytu náznaků nespokojenosti. Automatizujeme činnosti a vytváříme tak úspory. JOBka je certifikovaná ISO 27001. Jsme držiteli ochranné známky.

www.jobka.cz