Inove s.r.o.

Inove je IT firma, založena s vizí, že digitalizace a automatizace firemních administrativních činností je jedním z klíčů k úspěchu, zejména v dnešní době.

S důrazem na jednoduchost používání a integraci do firemních procesů tvoříme aplikace, které mají za cíl tuto vizi naplňovat a pomáhat firmám v digitalizaci.

Mezi naše klienty se řadí firmy, které mají stejné smyšlení jako my a chápou, že moderní aplikace jim nejen usnadní fungování, eliminuje lidské chyby anebo vyřeší problém s nedostatkem personálu, ale že jim také poskytuje řešení, jak své podnikání zefektivnit a posunout ho kupředu.

Firmám nabízíme jak vlastní produkty, tak také zakázkový vývoj, kde jsme schopni zajistit celý proces realizace, od analýzy, přes vývoj až po provoz a údržbu.

Z portfolia našich produktů bych zmínil hlavně Company Cloud. Jedná se o webovou aplikaci, která má za cíl pomáhat s digitalizací oblasti HR.

Více informací na www.inove.cz.