Iglou, z.s.

Iglou, z.s.

Zaměřujeme se na prodej Iglou charitativním organizacím a městům, které mají noclehárny či terenní pracovníky a kteří lidé bez domova znají a tedy vědí, komu může Iglou pomoci.

www.iglou.cz