Foxily s.r.o.

Společnost Foxily s.r.o. je nově vzniklou IT společností s dvěma tvářemi – konzultační a startupovou. 

V oblasti konzultační nabízí řadu expertů pro implementaci metod umělé inteligence, řešení webových technologií, vývoj mobilních aplikací a v oblasti digitalizace je to návrh a realizace automatizačních, integračních a optimalizačních úloh.

Druhou tvář lze popsat jako list inovativních nápadů využívajících zpravidla metod umělé inteligence. Zatímco některé nápady jsou již v realizaci, jiné čekají na správné podmínky (kapacity expertů, finanční prostředky, trh).

www.foxily.cz