Czechitas z.s.

Pomáháme ženám a dětem poznat svět informačních technologií. Učíme je programovat, kódovat i pracovat s daty. Organizujeme kurzy na různých úrovních pokročilosti, letní tábory a akce pro děti, rekvalifikační a večerní kurzy.

Inspirujeme, vzděláváme a uplatňujeme nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Dostáváme novou krev tam, kde je jí nejvíc potřeba.

Naší vizí je se stát největší institucí neformálního vzdělávání pro profese budoucnosti v České republice. Usilujeme o zvýšení počtu talentů v technických oborech a zvýšení IT a digitální gramotnosti skupin, které jsou v tomto oboru méně zastoupené nebo digitalizací ohrožené. Měníme společenské myšlení. Ukazujeme, že technologie nejsou jen budoucností na pracovním trhu, ale každodenní nutnost.

www.czechitas.cz