CZ – Royal Water Distribution s.r.o.

Royal Water, tedy „Královská voda“, jak si dovolíme tvrdit, pochází ze zdroje, který se nachází v srdci Evropy v jedné z oblastí s čistým a kvalitním původem pitných vod. Vznik ložiska se datuje odhadem na přelom poslední fáze druhohor (křída) a začátek starších třetihor cca 70 milionů let před n. l.

Vysoce čistá a bonitní prémiová přírodní minerální voda. Pramení už v kvalitě a čistotě, která splňuje od základu přísné normy.

www.royalwater.cz