Český badmintonový svaz, z.s.

Český badmintonový svaz, z.s. je subjektem uznaným a pověřeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Českým olympijským výborem a Českou unií sportu k řízení badmintonu na území České republiky a současně garantem jeho rozvoje. ČBaS spolupracuje s Národní sportovní agenturou (NSA) v oblasti poskytování podpory ve sportu v ČR.

www.czechbadminton.cz