České ekologické manažerské centrum, z.s.

České ekologické manažerské centrum, z.s.

Společnost České ekologické manažerské centrum, z.s. je lobbystické sdružení v oblasti průmyslové ekologie, vydavatelem odborných periodik a pořadatelem vzdělávacích a poradenských akcí. Jedná se o neziskovou organizaci, která se bezmála 25 let snaží o šetrný přístup průmyslu a podnikatelské činnosti k životnímu prostředí v České republice. Poskytuje informace o eko-managementu, managementu oběhového hospodářství a příslušné legislativě mezi odbornou i širokou veřejnost. Při své činnosti spolupracuje se státní správou, svazy zaměstnavatelů, průmyslovými podniky i vysokými školami.

www.cemc.cz