„Chci spravedlivější společnost a její hodnoty jsem odhodlaný hájit.“

For Business Magazine Czech Cool Trade

Exkluzivně vám přinášíme rozhovor s Karlem Janečkem, který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade.

Karel Janeček je známý český matematik, pedagog, který přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zapřisáhlý bojovník proti korupci a autor volebního systému D21. V současné době jej nejvíc zaměstnává kandidatura na post Prezidenta České republiky.

Své podnikatelské aktivity Karel Janeček kvůli tomuto úsilí minimalizoval a ponechal si „pouze“ dohled nad činností několika svých nadací. Pozornost směřuje také k podpoře matematické hry Mathesso, určené pro všechny věkové kategorie. Hru na bázi zábavného barevného pexesa zaštiťuje nadace Science 21. Vychází z poznatků teorie myšlení. Hráči se během hraní nenásilnou formou učí základní matematické operace a osvojují si nezbytné předpoklady pro kritické myšlení, které nám všem v této influencerské době poněkud chybí. Během našeho online setkání zopakuje tento pojem Karel Janeček vícekrát; kritické myšlení pokládá zkrátka za stěžejní. Stejně jako neopomene uvést hodnoty, které vnímá pro naplněný život za nezbytné a které chce pomoci v naší společnosti hlouběji zakořenit a hájit. Jaký tedy je, možný příští prezident naší České republiky?

Důraz na vzdělání a silné osobnosti minulosti

Když se řekne Karel Janeček, mnoho lidí si vybaví některé společenské fámy, které okolo jeho soukromí dříve kolovaly. Aby ne. Karel Janeček je výrazný, snadno zapamatovatelný člověk. Nebojí se říkat své názory otevřeně. Díky tomu je snadno čitelný a zásadový. Příjemně mě překvapí jeho pokorný projev. Není v něm ani stopa po megalomanství nebo excentrismu, což mu často vytýkají právě mainstreamová média. Naopak má zdravé názory, nezbytný nadhled a vize, které s naší společností dlouhodobě rezonují a politicky odkazují k tradici Václava Havla. Osobností zcestovalý muž, otec, jak sám říká mnoha dětí, který se umí za své hodnoty pevně postavit.

Českou společnost pokládá za velice schopnou. Limituje nás samotné podle něj pouze typický český negativismus, který by rád odemkl. Coby sám podnikatel silně pociťuje, že zdejší podnikatelské prostředí komplikuje složitá byrokracie a také přítomná korupce, která je pro mnohé slovem, se kterým se sice ve svých životech potkáváme, ale o kterém se veřejně nemluví. Přitom právě ta ztěžuje mnohým jejich podnikatelské aktivity i možnosti při cestě na společenské výsluní. „Spravedlivost je něco, co mi v Česku velice chybí. Pro mě je přitom tato hodnota zásadní. Když jsem prožíval společenské dění posledních let, rozhodl jsem se vejít do veřejného života právě tím, že nyní kandiduji na post prezidenta.“ Nepříznivé životní podmínky souvisejí podle Janečka se stávajícím volebním systémem, který v důsledku rozděluje českou společnost a nepomáhá vytvořit konsensus, jenž je pro její zdárný vývoj nezbytný. „Taky mi chybí transparentnost a přímá odpovědnost politiků, jenže zavedený volební systém se samozřejmě nechce nikomu ze stávající garnitury měnit. Vypustili by si vlastní rybník,“ doplňuje Janeček a pousměje se. Nový volební systém dává více moci do rukou schopných lidí, kteří pak mají osobní zájem nevyhovující věci napravovat a nést za své aktivity důsledky. Chci, aby byl život v České republice spravedlivější,“ říká.

Jako vize do budoucna a základní pilíře prezidentské kampaně staví na důrazu na vzdělání, které by podle něj mělo být hravé a podněcující kreativitu i přemýšlení dětí. „Biflování se poznatků není žádoucí,“ říká Janeček a doplňuje, že škola by měla být hrou na druhou právě tak, jak původně zamýšlel Jan Amos Komenský. „Také je potřeba reformovat zkostnatělou vědu, která má svými poznatky společnost obohacovat. Máme na dosah ruky možnost přenechat těžkou práci strojům, díky automatizaci a umělé inteligenci i technologiím a vytvořit podmínky pro tvůrčí práci i rozvoj nás, lidí. Technicky je možné posunout se ke světu, kde bude práce pro každého člena společnosti posláním.“

Coby hlava státu chce poukázat na palčivé problémy České republiky a pomoci k jejich vyřešení. „Chci vytvořit prostor ke změnám, které jsou právě pro spravedlivější společnost potřebné. Chtěl bych vytvořit plénum dvanácti ombudsmanů, tak, aby lidé mohli sami upozorňovat na problémy, které je trápí, a pomoci k jejich zdárné změně,“ doplňuje.

 Zdravý životní styl a zdravá společnost

Zvednout českou společnost z gauče a přivézt zde coby normu zdravý životní styl, tomu by chtěl jít Janeček příkladem. „Najít správnou rovnováhu mezi duševním vypětím života a fyzickou zdatností v podobě sportu je důležité. Každý člověk by přitom měl mít možnost zdravě žít a sám svobodně rozhodovat o svém těle i zdraví,“ říká Janeček a naráží na nedávné dění okolo onemocnění Covid-19.

Karel Janeček žil dlouhou dobu v zahraničí a mnoho inspirací čerpá rovněž na cestách. Fascinuje jej zejména malá země – Bhůtánské království, vnitrozemský stát v jižní Asii, na východním konci Himalájí. Mají zde ústavním pravidlem, že 60 procent plochy musí zůstat zalesněno a také CO2 je zde negativní. V zemi vládne osvícený a moudrý panovník, král Džigme Khesar Namgjel Wangčhug, který měří zdejší život na hrubé domácí štěstí, coby alternativu k hrubému domácímu produktu. I tato metrika, šťastné Česko, je pro matematika Karla Janečka důležitá.

„Vidím také potenciál sociálních sítí druhé generace primárně coby zdroje informací. Mohly by sloužit lépe jako komunikační nástroj a jejich cílem by nebyla primárně maximalizace zisku a manipulace názory. Globálně nyní stojíme na křižovatce dějin. Můžeme se jako lidstvo sjednotit a vytvářet skutečné lidské hodnoty. Nebo se můžeme úplně rozdělit a v takové společnosti bude těžké žít. Spravedlivá společnost je pro mě plně svobodná společnost. I tuto hodnotu jsem odhodlaný hájit,“ říká Janeček a nám nezbývá, než mu popřát úspěch v jeho právě probíhající prezidentské kampani.