Byla vyhlášena nová dotační výzva – Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podporovanými výstupy projektu jsou například poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

Získejte až 85 % způsobilých výdajů na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.